Priprema za uzorkovanje urina

Za pregled urina i urinokulturu (mikrobiološki pregled) najadekvatniji uzorak je prvi jutarnji urin. Uzorak se uzima nakon taolete toplom vodom i sapunom i to srednji mlaz obavezno u sterilnu bočicu. Za pregled chlamydia trachomatis, mycoplasma hominis i uraeplasma urealyticum iz urina najadekvatniji uzorak je takođe prvi jutarnji urin ali prvi mlaz obavezno u sterilnu bočicu.

Prikupljanje 24-očasovnog urina se vrši po sledećoj proceduri: prvo jutro prikupljanja uzorka se kompletno isprazni bešika i taj urin se ne sakuplja. Od toga trenutka se tokom naredna 24h prikupljaju sve zapremine urina, i to u plastične boce adekvatne zapremine (1,5 -2 litra). Prvi jutarnji urin sledećeg jutra se takođe dodaje prikupljenom uzorku. Tokom prikupljanja 24-očasovnog urina potrebno je uzeti minimum 6-8 čaša vode.

Pravilna priprema za uzorkovanje krvi

Za većinu biohemijskih testova (posebno za analizu glukoze, holesterola, triglicerida …) neophodno je uzimanje uzorka na prazan stomak, 10 do 12 sati posle poslednjeg obroka.

Ne preporučuje se veća fizička aktivnost tokom 24 časa pre uzorkovanja, jer utiče na povećanje vrednosti pojedinih enzima.

Uzimanje uzorka za kompletnu krvnu sliku (eritrociti, leukociti, hemoglobin,…) moguće je tokom celog dana , a adekvatan uzorak je i venska i kapilarna krv (iz prsta).

Uzorci za određivanje nivoa tumorskih markera, virusa i većine hormona se takođe mogu analizirati nezavisno od vremena uzorkovanja, ali je preporučljivo da se ne konzumira hrana i piće najmanje 2-3h pre vađenja krvi. Za analize prolaktin, kortizol i ACTH neophodno je mirovanje od 20 min pre uzorkovanja.

Za pojedine analize je izuzetno značajno vreme uzimanja uzorka (cirkadijalni ritam), faza menstrualnog ciklusa ili nedelja trudnoće, i tada je neophodna konsulatacija sa lekarom pre uzorkovanja da bi se obezbedio pravilan uzorak.

Ukoliko se radi test opterećenja glukozom (OGTT), potrebno je doneti količinu glukoze koju je lekar odredio (kupuje se u apoteci) I planirati duži boravak u laboratoriji jer se krv uzorkuje u više vremenskih intervala u trajanju od 120 do 180 minuta, nakon uzimanja glukoze. Osim toga, 10 do 12 sati pre ove analize i u toku samog izvodjenja je zabranjeno uzimanje hrane i pica, osim vode.

Posle venepunkcije (vađenja krvi iz vene), potrebno je držati ispruženu ruku i čvrsto pritisnuti mesto uboda, u trajanju od minimum 5 minuta. Izbegavati veći fizički napor, posebno sa tom rukom, u toku celog dana posle uzorkovanja, da bi se sprečila pojava hematoma.